Nieuw leven in Jezus Christus
Doopdienst
17 feb 2019 - Sary Hansma

Jeugddienst
Niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad (1 Joh. 4:9-10)
10 feb 2019 - Jonathan Varwijk

Pray for one hour every day
3 feb 2019 - Haragius Rimba

Gods droom voor jou
27 jan 2019 - Peter Sleebos

Gods kracht door jou heen, dank zij Hem
20 jan 2019 - Edward Althoff

God zoekt voorbidders
13 jan 2019 - Pieter-Jan van der Wolf

Vijf dingen die God niet kan doen
6 jan 2019 - John Meijerink

Kerstdienst
25 dec 2018 - John Meijerink

First love doesn't need second love
23 dec 2018 - Edward Althoff

Tactieken van de vijand
16 dec 2018 - Carlino Bus